Arkistot kuukauden mukaan: maaliskuu 2014

Tavoitteet ja mittarit

Kaikella liiketoiminnalla tulee olla toimintaa ohjaava visio ja mitattavat tavoitteet, myös www-sivustolla kun se on osa organisaation liiketoimintaa. Organisaation asiakkailla on myös omat tavoitteensa, joihin päästäkseen he saattavat sivustoa käyttää. Joskus nämä käyttäjien tavoitteet saattavat olla ristiriidassa liiketoiminnan tavoitteiden kanssa. Tässä jutussa pohditaan millaisia tavoitteita pääasiallisesti informaatiosisältöiselle sivustolle voisi asettaa ja miten niitä mitataan.

Verkkosivustojen tavoitteista yleisesti

Tavoitteita voidaan luokitella (ja analysoida) monella eri tavalla, mutta tässä yhteydessä meille riittää jako kolmeen ryhmään:

 1.        Liiketoiminnan tavoitteet
 2.        Sivuston tavoitteet
 3.        Käyttäjien tavoitteet

Sivuston tavoitteet johdetaan liiketoiminnan tavoitteista esim. jos organisaatiolla on tavoitteena kasvattaa varaosamyyntiä 15%, niin tästä voidaan johtaa verkkosivustolle tavoitteeksi kasvattaa saatujen liidien määrää 40%. Näiden tavoitteiden tulisi olla ns. fiksuja (SMART) tarkoittaen että ne ovat esim. (kukin valitkoon mieleisensä attribuutit):

 •          Yksiselitteisiä (Specific)
 •          Mitattavia (Measurable)
 •          Toimintaa ohjaavia (Actionable)
 •          Olennaisia (Relevant)
 •          Seurattavia (Trackable)

Tavoitteet voidaan tietenkin luokitella edelleen päätavoitteisiin ja toissijaisiin tavoitteisiin.

Hyvien tavoitteiden suunnittelu on haastavaa (kuten seuraavassa osiossa nähdään). Verkkokaupoille, B2B-sivustoille, asiointipalveluille jne. toiminto-orientoituneille sivustoille yleensä kuitenkin löytyy sopivalla järkeilyllä sopivat tavoitteet ja niihin osuvat mittarit. Informaatiosivustoille, joiden sisällön kuluttaminen on ilmaista eikä vaadi rekisteröintiä, tavoitteiden ja mittareiden suunnittelu on huomattavasti utuisempaa puuhaa.

TKrekryn tavoitteet ja mittarit

Juttusarjan ensimmäisessä TKrekryn taustoja käsittelevässä osassa sivustolle listattiin seuraava tarkoitus ja visio:

TKrekry on verkkosivusto, jonka tavoitteena on tukea ja tehostaa lääkärien ja hammaslääkärien rekrytointia terveyskeskuksiin:

 • Kertomalla mitä työskentely terveyskeskuksessa on ja mistä terveyskeskuksen palkkalistoilla olevan lääkärin tai hammaslääkärin palkka muodostuu.
 • Ilmoittamalla terveyskeskusten avoimista työpaikoista (ainoastaan lääkärit ja hammaslääkärit tässä vaiheessa).
 • Tekemällä yhteydenoton terveyskeskuksen rekrytoinnista vastaaviin henkilöihin mahdollisimman helpoksi.

Visio: TKrekry on ensimmäinen ja tärkein tiedonlähde jokaiselle uutta työpaikkaa hakevalle lääkärille tai hammaslääkärille. TKrekry palvelee sekä terveyskeskusten, että työnhakijoiden tarpeita olemalla selkeän informatiivinen ja käytettävä verkkopalvelu.

Sivuston päätavoite on siis tukea ja tehostaa lääkärien ja hammaslääkärien rekrytointia terveyskeskuksiin lähinnä kasvattamalla terveyskeskuksille tulevien liidien eli työnhakijoiden yhteydenottojen määrää. Tämän tavoitteen selkeä mittari olisi tieto siitä, kuinka moni terveyskeskukseen työllistyneistä on saanut paikan TKrekryn avustamana (ja ovatko he ottaneet yhteyttä suoraa vai jonkin ilmoituksen tiimoilta). Ikävä kyllä tämän tiedon keräämiseen ei ole resursseja.

On siis yritettävä mitata jotain muuta ja tätä varten sivuston tavoitetta on jatkojalostettava, jotta siitä saadaan fiksu. Jos asiaa ajatellaan edelleen käyttäjän näkökulmasta, niin ensisijaisen käyttäjäryhmän (työpaikkaa etsivät lääketieteen opiskelijat tai vastavalmistuneet) tärkein tavoite on saada itselle sopiva työpaikka. Sivuston vastaa tähän tarpeeseen tarjoamalla terveyskeskusten rekrytoinneista vastaavien henkilöiden ajantasaiset yhteystiedot käyttäjille, koska käyttäjätutkimukseen osallistuneiden ensisijainen työnhakutapa on suora yhteydenotto potentiaaliseen työnantajaan puhelimella tai sähköpostilla.

Koska sivustolla ei ole toiminnallisuutta, esim. yhteydenottolomaketta, jonka käyttöä voitaisiin mitata suhteessa tavoitteeseen, jää terveyskeskusten yhteystietojen kulutus ainoaksi järkeväksi mittariksi. Kulutus tässä yhteydessä voisi tarkoittaa ko. sisältöjen sivulatausten määrää, kuinka moni kävijöistä päätyy ko. sisältösivuille, sivuilla käytettyä aikaa jne.

Seuraavassa taulukossa on purettu tavoitetta ja mahdollisia mittareita tasoittain auki.

Taso Sivuston tavoite Käyttäjän tavoite Mittari
1 Lääkärien ja hammaslääkärien terveyskeskuksiin rekrytoinnin tukeminen ja tehostaminen. Hankkia itselleen sopiva työpaikka. Terveyskeskuksiin työllistyneiden kokonaismäärä suhteessa siihen kuinka moni työllistyi TKrekryn avustamana.
1.1 Lääkärien ja hammaslääkärien työnhakuun liittyvien terveyskeskuksiin tehtyjen yhteydenottojen määrän kasvattaminen. Ottaa yhteyttä kiinnostaviin työnantajiin. Yhteydenottojen määrä.
1.1.1 Sivuston terveyskeskuksen esittelysivujen kulutus / käyttäminen. Yhteystietojen kopioiminen itselle. Esittelysivujen latausten määrä.
1.1.2 Sivuston työpaikkailmoitusten kulutus / käyttäminen. Yhteystietojen kopioiminen itselle. Työpaikkailmoitusten sivulatausten määrä.

Tällä hetkellä vasta viimeisen tason mittaaminen on teknisesti mahdollista. Sivulatausten määrä ei mittarina ole yksiselitteinen eikä meillä ole mahdollista tunnistaa kuuluuko kävijä sivuston kohderyhmään vai ei eli emme tiedä kuka niitä sivulatauksia tekee. Mittarit jäävät mielestäni liian abstraktille tasolle, kun tavoite on se ”toiminnan tehostaminen”.

No ovatko nämä tavoitteet (1.1.1 ja 1.1.2) sitten yksiselitteisiä, mitattavia, toimintaa ohjaavia, olennaisia ja seurattavia? Mielestäni kyllä, mutta mitä mieltä sinä olet?

Ja toinen kysymys kuuluu, että miten muuten tavoitteita voitaisiin jalostaa ja miten mitata? Hyviä ideoita otetaan vastaan!

Raportointia vai web-analytiikkaa

TKrekryn käyttöastetta ja sen kehitystä on ja voidaan seurata perinteisin tunnusluvuin:

# Mittari

2013 keskiarvo / kk

2013 yhteensä

1 Yksilöidyt kävijät

3201

35851

2 Ylläpitotyökalun yksilöidyt kävijät

10

91

3 Työpaikkailmoitusten sivulataukset

865

10375

4 Yksilöityjen työpaikkailmoitusten määrä sivustolla

72

450

5 Aktiivisten terveyskeskusten määrä

65 / 150

(Huom. taulukossa keskiarvot on laskettu Google Analyticsistä kerätyt kuukausittaiset luvut summaamalla ja jakamalla 12:a. 2013 yhteensä on suoraa GA:sta poimittu luku.)

”Entä sitten?”, on oikeutettu kysymys. Mitä nämä luvut kertovat, mitä hyötyä niiden raportoimisesta on ja pitäisikö niitä raportoida alkuunkaan? Ainakin ne kertovat sen miten sivuston käyttöaste kehittyy, kun lukuja verrataan edellisiin ajan jaksoihin. Varsinaisesta web-analytiikasta ollaan vielä kaukana, jos sen tarkoitus on tuottaa kävijäseurantadatan (plus kvalitatiivisen tutkimuksen avulla) pohjalta informaatiota ja siitä edelleen toimintaa ohjaavia oivalluksia (actionable insights) siitä mikä toimii, mikä ei toimi ja miten sivustoa tulisi kehittää eteenpäin.

Kävijäseurantatyökalujen todellinen hyöty piileekin juuri siitä, että niiden avulla voidaan kaivaa johtolankoja käyttäjätutkimuksen ja sivuston jatkokehityksen aiheiksi, mutta ilman osaavaa analyytikkoa niistä on kyseenalaista iloa lähinnä raportointiin. Työkalu kertoo, että kuka tekee ja mitä, mutta harvemmin pelkästään sen avulla saadaan selville miksi. Tämän selvittämiseen tarvitaan sitten kvalitatiivista tutkimusta esim. käytettävyystestien, kyselyiden, haastatteluiden jne. muodossa. Toisaalta kävijäseurantatyökalua voidaan käyttää myös mekaanisen käyttökokemuksen mittaamiseen esim. tehtävien onnistuminen, tehtävien läpimenoajat, käyttäjän kohtaamat virheet jne., mutta niiden avulla ei voida mitata subjektiivista käyttökokemusta tai käyttäjän kokemaa mielihyvää (tai pahaa).

Ja sitten loppuun vielä kysymys: Nyt kun TKrekryä ollaan uudistamassa, niin millaiset kasvutavoitteet em. mainituille tunnusluvuille pitäisi asettaa? Ja hei, nehän olisi pitänyt asettaa ennen projektin käynnistämistä, eikö? Mistä tiedän, että millainen sivusto tulee suunnitella ja toteuttaa, kun en tiedä kuinka paljon parempi sen pitäisi olla vanhaa sivustoa?

Ideaalimaailmassa tavoitteet ja mittarit ovat hyvin mietittyjä ja suunniteltuja, mutta aika moni sivuston uudistusprojekti etenee fiilispohjalta (etenkin pienet infosivustot). Hyviä johtolankoja on siitä mitä parannetaan, mutta tavoitelukujen asettamisen kanssa ollaan vähän niin ja näin. Väitän, että dataan pohjautuvan päätöksenteon kulttuuri ei ole vielä arkipäivää verkkopalveluiden rakentamisessa.

Lisäys 11.04.2014 – Kasvutavoitteet

Kirjoittaessani juttua en näköjään kirjoittanut sitä tähän, että miten ne kasvutavoitteet olisi pitänyt määrittää. Tässä siis siitä vielä muutama virke.

Jokainen investointi pitäisi olla numeroin perusteltavissa oli kyse sitten sivuston suorituskyvyn optimoinnista, käyttöliittymän ilmeen uudistamisesta, uuden markkinointikanavan avaamisesta tai täysremontista. Perusteluksi yleensä kelpaa se, että uudistuksen pitäisi tuottaa enemmän kuin mitä se kuluttaa. Kulut yleensä muodostuvat organisaation sisäisestä ja ulkoa ostamasta työstä, mahdollisista ohjelmistolisensseista ja jotain palvelintilastakin on yleensä maksettava. Tuoton kasvu perustuu vuorostaan siihen, että myydään enemmän (lisää asiakkaita ja isompia kauppoja) tai että säästetään kuluissa.

Verkkokauppojen osalta peli on selvä. Kun tiedetään ostoksen tai transaktio keskihinta, voidaan laskea kuinka paljon keskihintaa ja/tai ostostapahtumien määrää pitää kasvattaa, jotta investointi maksaa itsensä takaisin. B2B-sivuston tarkoitus vuorostaan on usein tuottaa liidejä esim. yhteydenottojen muodossa. Kun organisaatio tietää asiakkaan esim. tilikauden aikana tuottaman liikevaihdon keskiarvon ja sen kuinka monta liidiä tarvitaan että saadaan uusi asiakas, voidaan laskea kuinka paljon tarvitaan lisää liidejä investoinnin perustelemiseksi. Sähköiselle asioinnille, some-jaoille, uutiskirjeiden tilauksille, kommenteille, tiedostojen latauksille jne. jne. voidaan kaikille laskea jonkinlainen arvo tai yksikköhinta minkä ne tuottavat toteutuessaan.

Mutta miten lasketaan arvo sille tapahtumalle, että työpaikkailmoitusta tai yhteystietosivua ladataan yhden kerran? Kuten todettu, niin hyviä ideoita otetaan vastaan!

 

Advertisement

Sivuston ja sen uudistusprojektin taustaa – osa 2

Tässä juttusarjan toisessa osassa kerrotaan työnalla olevan TKrekry.fi:n uuden version suunnittelusta, joka tehtiin vuoden 2013 aikana. Juttusarjan ensimmäisessä osassa avattiin nykysivuston toteutuksen taustoja.

Sivuston uuden version suunnittelu käynnistyi 2013 talvella edellisen vuoden ollessa pitkälti hiljaiseloa kehitystöissä. Suunnitteluprojektin tavoitteeksi asetettiin ”selvittää käyttäjälähtöisesti onko uudistamiselle tarvetta ja millainen mahdollinen uusi versio tulisi olemaan”. Käytännössä projekti vaiheistui seuraavasti:

 • Käyttäjätutkimuksen tekijän rekrytointi ja tutkimuksen suunnittelu
 • Sivuston tavoitteiden, vaatimusten ja käyttäjäryhmien tarkistaminen
 • Käyttäjätutkimuksen toteutus
 • Konseptisuunnittelu ja toiminnallinen määrittely
 • Sivuston käyttöasteen tarkistaminen ja käyttäjäkysely
 • Päätös sivuston uusimisesta

Käyttäjätutkimuksen tekijän rekrytointi ja tutkimuksen suunnittelu

Koska projektin tavoitteena oli tarkistaa nimenomaan käyttäjälähtöisesti olisiko sivuston uudistamiselle tarvetta, piti se väistämättä sisällään käyttäjätutkimuksen. Itse en olisi muilta töiltäni tutkimusta ehtinyt tekemään ja toisaalta projektin budjetti oli rajallinen, joten suunnitelmana oli kääntyä Tampereen korkeakoulujen puoleen ja pyrkiä rekrytoimaan käytettävyyttä opiskeleva lopputyöntekijä projektiin.  Otin yhteyttä Tampereen teknillisen yliopiston ihmiskeskeisen teknologian yksikköön, Tampereen yliopiston informaatiotieteiden yksikköön (vuorovaikutteinen teknologia) ja Tampereen ammattikorkeakouluun asian johdosta. Teknillisen yliopiston vastaus oli käytännössä, että diplomitöitä ei tehdä ilman korvausta joten kääntykää yliopiston puoleen. Yliopistolta löytyikin useita hyviä hakijoita tehtävään ja näiden joukosta valittiin Johannes Pitkänen tutkimusta tekemään.

Suunnittelimme tutkimuksen yhdessä Johanneksen kanssa ja käytännössä siinä tultaisiin kyselyn, haastattelun, käytettävyystestin ja kilpailija-analyysin keinoin vastaamaan seuraaviin kysymyksiin:

 • Minkälaiset käyttäjät käyttävät sivustoa ja miksi?
 • Miksi käyttäjä käyttäisi juuri tätä sivustoa?
 • Mitkä seikat houkuttelevat käyttäjiä?
 • Miksi käyttäjä käyttäisi mieluummin jotain toista sivustoa?
 • Miten käyttäjäkuntaa voidaan laajentaa?

Näiden kysymysten myötä saataisiin muodostettua kokonaiskuva käyttäjien tarpeisiin pohjautuvista perusteluista sivuston uudistamiselle (tai sitä vastaan). Suunnittelun taustamateriaalina käytettiin aikaisemmin tehtyjä kyselytutkimuksia ja tehtäväanalyysiä. Tutkimuksen suunnittelun yhteydessä puntaroitiin myös mahdollisuutta, että Johannekselle olisi tullut työpariksi lääketieteen opiskelija. Toinen suunnittelun yhteydessä keskusteltu idea oli se, että projektin yhteydessä rakennettaisiin ns. käyttäjäverkosto, jonka kautta voitaisiin myöhemmin mm. rekrytoida testihenkilöitä käytettävyystesteihin. Nämä ajatuksen jäivät kuitenkin toteuttamatta, koska tarvittavia resursseja käytäntöön viemiseksi ei ollut.

Sivuston tavoitteiden, vaatimusten ja käyttäjäryhmien tarkistaminen

Käyttäjätutkimuksen suunnittelun rinnalla valmisteltiin ja pidettiin työpaja johon osallistuivat kaikki asianosaiset eri ERVA-alueilta. Työpajan tavoitteena oli tarkistaa ns. liiketoiminnan tavoitteet ja vaatimukset sivustolle sekä sen käyttäjäryhmät ja näiden tehtävät sivustolla. Samalla ideoitaisiin uusia mahdollisia sisältöjä, toiminnallisuuksia ja tapoja markkinoida sivustoa.

Työpajan tuloksena todettiin, että sivuston tavoitteet ja kohderyhmät ovat samat kuin aikaisemmin, mutta ensimmäistä työpaikkaansa hakevat lääketieteen opiskelijat / vastavalmistuneet ja erityis- ja erikoistumiskoulutukseen hakeutuvat lääkärit nostetaan sivuston ensisijaisiksi käyttäjäryhmiksi.

Käyttäjätutkimuksen toteutus

En lähde tässä yksityiskohtaisesti avaamaan käyttäjätutkimuksen sisältöä, koska toiveeni on, että Johannes kirjoittaisi siitä jutun jossain vaiheessa. Seuraavassa kuitenkin tiivistäen:

 • Tutkimukseen osallistui 7 terveyskeskuksessa työskentelevää nuorta lääkäriä ja 3 terveyskeskusten rekrytoinnista vastaavaa henkilöä kolmelta eri paikkakunnalla.
 • Yksi testisessio sisälsi taustatieto- ja kyselylomakkeiden täyttämisen, TKrekryn ja jonkun muun rekrysivuston käyttöä vertailevan käytettävyystestin ja haastattelun.
 • Tutkimukseen osallistuneille lääkäreille tärkein tapa hakea töitä on suora yhteydenotto työnantajaan. Samaan tulokseen oli päädytty aikaisemmissa kyselytutkimuksissa.
 • Palvelun tunnettuus ja kattavuus eli se, että kaikki työnantajat ovat edustettuina (ajantasaisesti) sivustolla, oli tärkeää lääkäreille.
 • Yhteystietojen ja työpaikkailmoitusten ohella jatkokoulutuksesta kertovat sisällöt kiinnostivat lääkäreitä.
 • Terveyskeskuskäyttäjille ilmoituksen jättämisen nopeus ja vaivattomuus oli tärkeää ja mielellään vielä siten, että kunnan oma rekryjärjestelmä työntäisi ilmoitukset muihin palveluihin (Mol.fi, Kuntarekry.fi, Terveysportti.fi, TKkrekry.fi jne.).
 • Sivuston toimivuutta mobiililaitteilla ei pidetty oleellisena.

Tutkimuksen tuloksena voitiin todeta, että sivustolta ei käyttäjien näkökulmasta löydy merkittäviä puutteita sisällöissä tai toiminnallisuuksissa, mutta suurin savotta on sen markkinoinnissa kaikille kohderyhmille.

Tehdyn käyttäjätutkimuksen (ja aikaisempien) pohjalta Johannes kirjoitti kolme käyttäjäpersoonaa (kaksi lääkäreille, yksi terveyskeskuskäyttäjille) konseptisuunnittelun ja mahdollisen tulevan toteutusprojektin tueksi. Käyttäjäpersoonathan ovat siis käyttäjistä kerättyihin tietoihin pohjautuvia käyttäjien arkkityyppejä, joista voi olla hyötyä palvelun tai tuotteen kehityksessä, jos toteutustiimi pystyy niiden avulla paremmin astumaan loppukäyttäjien saappaisiin suunnitteluratkaisuita tehdessään. Ks. lisää käyttäjäpersoonista Wikipediassa.

Konseptisuunnittelu ja toiminnallinen määrittely

Yhdistämällä työpajassa syntyneet ideat nykysivuston toiminnallisuuteen, sivuston olemassaolon aikana kerättyihin kehitysehdotuksiin ja käyttäjätutkimuksen tuloksiin saatiin aikaan ensimmäinen vedos sivuston uudesta versiosta ja sen ominaisuusluettelosta.

Konseptisuunnittelun syötteeksi tehtiin vielä kevyt kilpailija-analyysi vertailemalla eri rekrytointisivustoja keskenään sekä kahlattiin läpi kävijäseurantadataa (tästä aiheesta myöhemmissä jutuissa lisää). Kävijäseurantadatan perusteella noin 15% sivuston kävijöistä käytti selaamiseen mobiililaitetta tai tablettia, joten eri päätelaitteille mukautuva (ns. responsiivinen) käyttöliittymä tuli vaatimukseksi vaikka käyttäjähaastatteluiden perusteella sitä ei tarpeelliseksi tunnistettu. Onkin tärkeää vahvistaa käyttäjien väittämät tarkkailemalla mitä he tekevät.

Suunnittelussa tehtiin kaksi selkeää rajausta. Ensinnäkin sivustolla olevat ammattiryhmät tulisivat olemaan edelleen samat (lääkärit, hammaslääkärit) vaikka joitain toiveita palvelun laajentamisesta muihin ammattiryhmiin oli ajan saatossa esitetty ja aiheesta monta kertaa keskustelu jo ihan nykysivuston ensimmäisestä suunnittelupalaverista lähtien. Tarkka fokus kahteen ammattiryhmään nähdään palvelun etuna ja kilpailutekijänä erottautumisessa muista palveluista. Toinen vastaava rajaus oli se, että palvelussa työnantajina tulisivat edelleen olemaan pelkät terveyskeskukset. Sairaaloiden jne. ottaminen mukaan palveluun veisi huomioarvoa terveyskeskuksista, jossa lääkäreistä ja hammaslääkäreistä on pulaa ja joiden rekrytointihaasteisiin sivusto oli alun alkaen perustettu.

Itse suunnitelma konkretisoitui kahteen artefaktiin: Dokumenttiin nimeltä Toiminnallinen määrittely (plus se ominaisuusluettelo) sekä sivuston julkisen puolen HTML-prototyyppiin.

Kevyt toiminnallinen määrittely piti sisällään sivuston vision, käyttäjien tavoitteet, persoonien näkökulmasta kirjoitetut sivuston tärkeimmät käyttöskenaariot, tietomallin (ks. kuva) ja informaatioarkkitehtuurin. Dokumentin tarkoitus oli siis toimia toteutuksen lähtökohtana ja ohjenuorana, mutta toisaalta myös mahdollistaa sivuston jatkokehitykseen liittyvä päätöksenteko ja toimia mahdollisen kilpailutuksen pohjamateriaalina.

tietomalli

Päätin tehdä sivuston julkipuolen käyttöliittymäsuunnittelun suoraa protoilemalla HTML:ää. Tämähän on ollut viime vuosien kestoaihe www-suunnittelijoiden keskuudessa eli tehdäkö rautalangat ja leiskat perinteisesti vai hypätäänkö suoraa koodaamaan? Otin protoon mukaan jQuery Mobile käyttöliittymäkirjaston, koska muuten aikaa olisi palanut kohtuuttomasti CSS:n koodaamiseen. Ja aikaa paloi silti. Koodaaminen on kokoluokkaa tarkempi suunnittelutyökaluna kuin Photoshop tms. ja kahta tarkempi kuin esim. Balsamiq, joten luonteensa vuoksi nysväämiseksihän se meni (asiaa ei myöskään auta se, että on pedantti ja tehnyt fronttikoodia työksensä). Huomasin myös että JQM:n käyttö rajoitti ajatteluani ja suunnitteluratkaisuja, koska käyttöliittymäkontrolleja on helppo leikata-liimata paikalleen esimerkkien pohjalta, mutta asetettujen reunaehtojen rikkominen on työlästä. Piirtotyökalussa reunaehtoja on merkittävästi vähemmän (lähinnä UI-suunnittelun hyvät käytännöt). Jatkossa tulen piirtämään ensimmäisen iteraation käyttöliittymästä Balsamiqillä ja hyppään vasta sen jälkeen HTML:ään, jos tarve.

Sivuston hallintatyökalun suunnittelu rajattiin projektista ulos varsinaisen toteutusprojektin asiaksi.

Konseptisuunnitelma esiteltiin asianosaisille projektin toisessa työpajassa. Sivuston uudistamisen puolesta puhuivat seuraavat seikat:

 • Lääketieteen opiskelijoiden / vastavalmistuneiden nostaminen tärkeimmäksi kohderyhmäksi ja sisällön uudistaminen heidän tarpeisiinsa.
 • Terveyskeskusten yhteystietojen selkeämpi esitys, terveyskeskusten sekä niiden koulutusvalmiuksien esittelysisällöt.
 • Työpaikkavahdin toteutus.
 • Sijaisuusilmoitusten määrän lisääminen sivustolla ja niiden huomioarvon kasvattaminen.
 • Rakennemuutokset sivuston organisaatiohallintaan, terveyskeskuksella voi olla useita fyysisiä toimipisteitä.
 • Käytettävyysparannukset työpaikkailmoitusten (mm. toistaiseksi voimassa olevat ilmoitukset) ja yhteystietojen julkaisun osalta.
 • Ilmoitusten julkaisu TKrekryyn suoraa Kuntarekrystä ja mahdolliset muut integraatiot.
 • Sivuston visuaalisen ilmeen freesaus (ei niinkään perustelu, mutta kannattaisi tehdä samalla, jos sivusto uusitaan).

Sivuston uudistamista vastaan tunnistettiin seuraavat seikat:

 • Käyttäjätutkimuksen perusteella ei löytynyt merkittäviä sisällöllisiä tai teknisiä puutteita; parannuskohteet liittyvät palvelun tunnettuuteen ja kattavuuteen.
 • Ajankohtaisen sisällön tuottamiseen ei ole resursseja eikä käyttäjien näkökulmasta tarvetta (kunhan terveyskeskusten tiedot ovat kunnossa), joten nykyiset julkaisutyökalut ovat riittävät.
 • Kustannukset ja uudistusprojektista PSHP:lle ja kumppaneille aiheutuva oman toimen ohella tehtävä työ.

Lopullinen päätös sivuston uudistamisesta jäi työpajan jälkeen vielä kypsymään, mutta käytännössä mahdollisia etenemisvaihtoehtoja tunnistetiin neljä erilaista:

 1. Ei tehdä mitään tai ajetaan nykyinen sivusto alas.
 2. Terveyskeskusten esittelysisältöjen toteutus ja muun sisällön stilisointi nykysivustolle.
 3. Kokonaan uuden sivuston hankinta kilpailuttamalla.
 4. Kokonaan uuden sivuston hankinta (karsituin ominaisuuksin) samalla porukalla kuin millä nykysivusto on tehty.

Sivuston käyttöasteen tarkistaminen ja käyttäjäkysely

Osana konseptin viimeistelyä päätettiin suorittaa vielä kyselytutkimus niille terveyskeskuksille, jotka eivät käytä TKrekryä ja pyrkiä selvittämään käyttämättömyyden syitä ja mahdollisia parannuksia joilla käyttöastetta saataisiin nostettua. Sivuston käytöstä kerätyn datan perusteella arviointiin, että 150 terveyskeskuksesta vain 65 kpl (43%) oli jättänyt palveluun ilmoituksen 2013 vuoden aikana. Aihe on siinä mielessä mielenkiintoinen, koska palvelun käyttö terveyskeskuksille on ilmaista (miksi siis olla käyttämättä?).

Kukin ERVA-alue kontaktoi omat passiiviset terveyskeskuksensa 2013 loppuvuoden aikana ja näistä noin puolelta saatiin selkeä vastaus käyttämättömyyteen. Pääasialliset syyt olivat seuraavat:

 • Palvelusta ei tiedetä
 • Käyttö koetaan työlääksi muiden ilmoituskanavien ohella
 • Palvelua ei koeta hyödylliseksi
 • Rekrytointi on ulkoistettu
 • Ei ole avoimia paikkoja joita ilmoittaa
 • Jokin muu syy

Alhainen käyttöaste on iso ongelma, koska käyttäjätutkimuksen mukaan sivuston mahdollisimman laaja kattavuus (ja tunnettuus) olivat lääkäreille tärkeä asia. Toisaalta terveyskeskukset eivät vaivaudu käyttämään palvelua, jos sen kautta ei saa itselle riittävästi näkyvyyttä (kävijöitä, työnhakijoita). Kyseessä on siis perinteinen muna-kana ongelma.

Meneillään olevan uudistusprojektin yksi tavoitteista onkin nostaa käyttöastetta merkittävästi. Kirjoitan käyttöasteesta, tavoitteista ja mittareista lisää blogissa myöhemmin.

Päätös sivuston uusimisesta

Päätös uuden sivuston toteutuksesta (karsituin ominaisuuksin) tehtiin joulukuussa 2013. TKrekryn toimintaa haluttiin jatkaa, mutta nykyisen sivuston jatkokehitys (vaihtoehto 2) katsottiin riittämättömäksi vastaamaan uuteen tahtotilaan. Vaihtoehto 3 puolestaan todettiin potentiaalisesti liian kalliiksi ja työlääksi.

Päädyttiin vaihtoehtoon 4 eli tehdään uusi sivusto, mutta karsituin ominaisuuksin, jotta budjetti saadaan kilpailutusrajan alle. Karsimista pitikin tehdä jos jonkin verran puoleen ja toiseen, mutta nyt projekti on käynnissä ja vauhdissa. Edellisessä jutussa totesin, että jos sivuston kehitys jää ainoastaan sisältöjen, ominaisuuksien ja tekniikan tasolle, niin sivustolle asetettua visiota ei saavuteta. Ikävä kyllä rajalliset resurssit rajoittavat asioiden edistämistä niillä muilla rintamalohkoilla.

Tämän myötä myös tämä kilometrihistoriikki on saatu päätökseen ja seuraavissa jutuissa tulen kirjoittamaan ajankohtaisemmista toteutuksessa vastaan tulleista ja tulevista aiheista.

Sivuston ja sen uudistusprojektin taustaa – osa 1

Tässä jutussa kerrotaan Pirkanmaan sairaanhoitopiirin (PSHP) omistaman TKrekry.fi sivuston ja nyt käynnissä olevan uudistusprojektin taustoista eli siitä miten tähän päivään on tultu. TKrekry on Pirkanmaan sairaanhoitopiirin kehittämä ja ylläpitämä valtakunnallinen terveyskeskuksien käyttöön tarkoitettu lääkärien ja hammaslääkärien rekrytointisivusto. Kyseessä on myös blogin ensimmäinen varsinainen kirjoitus, joten harjoitellaan, harjoitellaan. Juttu on jaettu kahteen osaan. Ensimmäisessä pohditaan nykyisen sivuston taustoja ja tulevassa osassa sivuston uuden version määrittelyä ja suunnittelua.

Nykyisen sivuston toteutus

TKrekry sai alkunsa 2008 syksyllä. Silloinen PSHP:n projektiryhmä oli saanut terveyskeskusten ylilääkärien aloitteesta Tampereen Lääkäripäivien kohdeapurahan. Projektiryhmälle oli syntynyt ajatus siitä, että apuraha tulisi hyödyntää jotenkin terveyskeskusten lääkäripulan ja rekrytoinnin helpottamiseksi ja verkkosivuston toteutus aiheen tiimoilta voisi tuoda eniten vastinetta rahalle.

Lääkäripula

Niin nykyään, kuin silloin viisi ja puoli vuotta sitten, terveyskeskuksilla on haasteita saada riittävästi pätevää henkilöstöä palkatuksi (etenkin pienillä paikkakunnilla). Tämä koskee erityisesti lääkäreitä ja hammaslääkäreitä, joilla on usein mahdollisuudet kilpailuttaa palkkansa ja työsuhde-etunsa. Yksityisellä sektorilla on myös merkittävä rooli terveyskeskusten henkilöstöpulassa, joilla ei ole vastaavaa markkinointi- ja rekrytointibudjettia käytössään.  Usein lääketieteen opiskelijat rekrytoidaan ”suoraa koulun penkiltä” töihin yksityiselle. Voidaan kai puhua ns. lääkäripulasta.

Näin käytettävyysasiantuntijan näkökulmasta on mielenkiintoista lukea Suomen Lääkäriliiton työvoimapoliittista ohjelmaa, jossa arvioidaan, että ”600 lääkärin työpanos menee hukkaan toimimattomien tietojärjestelmien vuoksi”. Jälkikäteen on helppo viisastella ja kallista korjata, mutta tällä saralla olisi merkittävästi savottaa mitä tulee käyttäjien tavoitteiden ja tehtävien ymmärtämiseen, riittävän käytettävyyden ja teknisen laadun varmistukseen sekä ketteriin toimituksiin. Toivottavasti Apotissa ei toisteta menneisyyden virheitä.

Takaisin aiheeseen.

Päädyin konsultoimaan projektiryhmää sivuston suunnittelussa ja toteutuksessa ja parin ensimmäisen tapaamisen aikana sen alustava tavoite, käyttäjät, kilpailijat, sisällöt ja toiminnallisuudet alkoivat hahmottua. 10.10.2008 päivätyssä palaverimuistiossa on todettu seuraavaa:

Projektissa suunnitellaan ja toteutetaan rekrytointisivusto tkrekry.fi jonka tavoitteena on kertoa millaista työskentely terveyskeskuksissa julkisen työnantajan palkkaamana on sekä ilmoittaa terveyskeskusten avoimista työpaikoista Pirkanmaalla. Myöhemmässä vaiheessa verkkopalvelu voi kattaa ERVA-alueen muut terveyskeskukset tai jopa koko valtakunnan julkisen terveydenhuollon avoimet työpaikat.  Sivuston sisällön ylläpidon ja työpaikkojen ilmoittamisen tulee onnistua ilman teknistä osaamista.

Myöhemmin samainen asia kiteytyi seuraavaan muotoon:


TKrekry on verkkosivusto, jonka tavoitteena on tukea ja tehostaa lääkärien ja hammaslääkärien rekrytointia terveyskeskuksiin:

 • Kertomalla mitä työskentely terveyskeskuksessa on ja mistä terveyskeskuksen palkkalistoilla olevan lääkärin tai hammaslääkärin palkka muodostuu.
 • Ilmoittamalla terveyskeskusten avoimista työpaikoista (ainoastaan lääkärit ja hammaslääkärit tässä vaiheessa).
 • Tekemällä yhteydenoton terveyskeskuksen rekrytoinnista vastaaviin henkilöihin mahdollisimman helpoksi.

Visio: TKrekry on ensimmäinen ja tärkein tiedonlähde jokaiselle uutta työpaikkaa hakevalle lääkärille tai hammaslääkärille. TKrekry palvelee sekä terveyskeskusten, että työnhakijoiden tarpeita olemalla selkeän informatiivinen ja käytettävä verkkopalvelu.

Sivuston mahdollisiksi käyttäjiksi tunnistettiin seuraavat ryhmät, mutta näiden tavoitteita, tarpeita tai tehtäviä ei projektissa tutkittu:

 1. Työpaikkaa hakevat lääkärit ja hammaslääkärit
 2. Hoitohenkilökunta
 3. Erityishenkilöstö (esim. puheterapeutit, psykologit yms)
 4. Työpaikkailmoituksia hallinnoivat ihmiset terveyskeskuksissa
 5. PSHP:n Yleislääketieteen vastuunalueen (silloinen YLVA) määrittämä ylläpitäjä

Sivuston toteutuksesta sovittiin silloisen ja sittemmin edesmenneen BF Engineeringin kanssa, jonka kautta allekirjoittanut myös työllisti itsensä projektin suunnittelijaksi ja projektipäälliköksi. Projekti toteutettiin perinteiseen tapaan ilman sen erityisempiä haasteita tai oivalluksia:

 1. Tavoitteiden ja käyttäjien määrittely.
 2. Informaatioarkkitehtuurin ja sisältöjen suunnittelu.
 3. Toiminnallinen määrittely.
 4. Tekninen suunnittelu eli käytännössä julkaisujärjestelmän (Radiant CMS, tästä myöhemmin lisää) valinta.
 5. Käyttöliittymäsuunnittelu.
 6. Sisällöntuotanto.
 7. Tekninen toteutus ja sivuston koostaminen.
 8. Hyväksyntätestaus.
 9. Käyttäjien koulutus.
 10. Julkaisu.

Tai no yksi haaste tulee mieleen. Sivuston tuotantoympäristö. Alustava suunnitelma oli hostata (suomeksi isännöidä?) sivusto Sigmaticillä, koska palveluntarjoajasta oli aikaisempaa kokemusta. Sivuston julkaisujärjestelmä ja siihen sivustoa varten tehdyt laajennokset toteutettiin Ruby on Railsilla. Tuolloin Rails 2 oli kuuminta hottia, mutta Suomessa vielä kohtalaisen uusi tuttavuus. Syystä tahi toisesta (versiot, riippuvuudet jne.) sivustoa ei saatu toimimaan Sigmaticin webhotellissa, joten se päätettiin hostata Herokussa. Tätä päätöstä ei ole tarvinnut katua hetkeäkään.

Sivusto julkaistiin viimeisten viilauksien ja PSHP:n terveyskeskusten käyttäjien koulutusten jälkeen helmikuussa 2009 Tampereen yliopiston lääketieteen opiskelijoille pidetyssä rekrytointitilaisuudessa.

Nykyisen sivuston jatkokehitys

Keväällä 2009 allekirjoittanut teki kevyen käyttäjätutkimuksen tehtäväanalyysin muodossa sivuston terveyskeskuskäyttäjien rekrytointiprosesseista. Tutkimus oli osa Tampereen teknillisen yliopiston vastaavaan kurssin suoritteita.

Kesän 2009 aikana sivustoon tehtiin jatkokehitystä sen käytön laajentamiseksi koko valtakuntaan. Esim. sisällöt käännettiin ruotsiksi. Syksyllä koulutukset ja käyttö laajenivat koko TAYS:n alueelle ja vuoden 2010 aikana myös muille ERVA-alueille eli koko maan terveyskeskusten käyttöön.

2010 ja 2011 sivuston eri käyttäjiltä kyseltiin niin paperilla kuin sähköisesti asioita sivuston käytöstä ja kokemuksista, mutta näissä kyselyissä vastausprosentti jäi pieneksi eikä saaduista vastauksista saatu toivottua syötettä sivuston jatkokehitykseen. 2011 sivustolle toteutettiin myös työpaikkailmoitusten julkaisu TKrekryn Facebook-sivulle.

2012 lähinnä jahkailtiin jatkokehityksen suhteen ja 2013 talvella ryhdyttiin verkkaisesti hommiin.

TKrekryn kehitys kokonaisuutena voidaan jakaa seuraaviin ylätason aiheisiin, joita kaikkia pitäisi ideaalimaailmassa suunnitelmallisesti edistää ja kehittää:

 1. Tuote / tekniikka eli sivuston ominaisuudet, toiminnot, visuaalinen ilme, vakiosisällöt jne.
 2. Sivuston tunnettuus ja kattavuus (käytössä kaikissa terveyskeskuksissa) eli markkinointi ja siihen liittyvä verkostoituminen sekä ajankohtaisen ja vaihtuvan sisällön tuotanto ja sisällöntuotantoprosessi.
 3. Terveyskeskusten tuottamien työpaikkailmoitusten ja muun sisällön sekä itse rekryprosessien kehittäminen / valmentaminen.

Kunnianhimo ja käytössä olevat resurssit ja raha määrittävät sen kuinka laajalti näitä aiheita voidaan edistää. Mielestäni vaarana on, että jos / kun kehityksessä jäädään ensimmäiselle tasolle, niin sivuston tavoitteisiin ei päästä eikä visiota saavuteta. Haaste, jota lähdetään ratkaisemaan verkkosivustolla, on harvoin ratkaistavissa pelkästään toteuttamalla ko. sivusto. Monen muunkin asian on muututtava, oli kyse sitten organisaatiosta, prosesseista, viestinnästä jne. jotta ideaalitulokseen tai edes lähelle päästäisiin.

Kirjoitan tästä kehitystyöstä eli sivuston uuden version suunnittelusta lisää jutun toisessa osassa.

Blogin tulevia aiheita

Ilmeisesti blogaajan pitää aloittaessaan laatia itselleen lista aiheista, joista myöhemmin kirjoittaa, joten tässä omani:

Jos siis nämä aiheet kiinnostavat, niin laita blogin linkki talteen, tilaa RSS-syöte tms. millä sitten seuraatkaan blogeja.

Toivoisin kovasti myös kommentteja, mielipiteitä, kritiikkiä tai ihmisten omia kokemuksia web-projekteista kommentteihin. Jakamalla kokemuksia meistä toivottavasti tulee parempia, joten osallistu keskusteluun!