Aihearkisto: Julkaisu

2kk julkaisun jälkeen, mitä kävijätilastot kertovat

Tkrekry.fi:n julkaisusta on nyt kulunut reilu kaksi kuukautta ja on aika katsoa hieman kävijätilastoja. Miten meillä menee? Tätä ennen kuitenkin mennään hieman taaksepäin ja tarkastellaan sivuston tavoitteita uudemman kerran.

Tavoitteet

Keväällä kirjoitin TKrekryn tavoitteista ja mittareista juttua ja tuskailin mittaamisen utuisuutta, kun sivustolla ei ole selkeitä toimintokutsuja (call-to-action) joiden käyttöä mitata. Tämä ei sinänsä ole muuttunut mihinkään, mutta ajattelin että ei ole haitaksi, jos tavoitteita ja mittareita tarkastellaan uudestaan web-analytiikkaguru Avinash Kaushikin mallin avulla. Malli tarjoaa yksinkertaisen sapluunan, jolla tunnistetaan sivustoon liittyvät liiketoiminnan tavoitteet, sivuston tavoitteet, mittarit tavoitteille, tavoiteluvut kullekin mittarille sekä asiakassegmentit joiden avulla tehdä analyysiä. Myös Google käyttää tätä mallia Analytics- koulutusmateriaalissaan ks. esim. video:

Seuraavassa taulukossa on kuvattu TKrekry ko. mallin läpi tarkasteltuna tämän hetken ymmärryksemme mukaan.

Liiketoiminnan tavoite: Lääkärien ja hammaslääkärien terveyskeskuksiin rekrytoinnin tukeminen.

Strategiat:

1) Terveyskeskuksessa työskentelystä kertominen 2) Lääkärien ja hammaslääkärien rekrytointiin liittyvien yhteydenottojen lisääminen
Tavoite 1:
Käyttäjät lukevat terveyskeskuksessa työskentelystä
Mittari 1:
???

Tavoiteluku 1:
???

Tavoite 2:
Käyttäjät katsovat työpaikkailmoituksia ja ottavat yhteyttä terveyskeskukseen

Mittari 2:
Työpaikkailmoitusten konversioaste
Ilmoitusten lataukset

Tavoiteluku 2:
???

Tavoite 3:
Käyttäjät katsovat terveyskeskusten esittelyjä ja ottavat yhteyttä terveyskeskukseen

Mittari 3:
Terveyskeskusten esittelyjen konversioaste
Esittelyjen lataukset

Tavoiteluku 3:
???

Segmentit:
liikenteen lähteet, päätelaitteet jne.

Ensimmäisen tavoitteen mittari pitäisi siis vielä kehittää, kuten myös tavoiteluvut kaikille mittareille. Koska tälle sivustolle tavoitelukujen laskeminen terveyskeskusten rekrytoinnin tulosten kautta ei ole mahdollista (ainakaan tänä päivänä), joudutaan tyytymään historian määrittämän lähtötason parantamiseen.

Vuoden 2013 syys-lokakuussa 23,91% (ka. 940 / kk) vierailuista johti sivuille joissa kerrottiin terveyskeskuksessa työskentelystä. 2014 tammi-heinäkuussa vastaava luku oli 24,47% (830 / kk). Mittarin 1 tavoiteluvun pitäisi olla suurempi kuin nämä.

Vuoden 2013 syys-lokakuun vertailujakson konversioaste työpaikkailmoituksille oli 12,12% ja ilmoituksia ladattiin keskimäärin 906 kertaa / kk. 2014 tammi-heinäkuussa vastaava luvut olivat 11,97% ja 702 / kk. Mittarin 2 tavoiteluvut pitäisivät siis olla suuremmat kuin nämä.

Tavoitelukua 3 ei sen sijaan voida määrittää menneisyyden perusteella, koska vanhalla sivustolla ei ollut erillisiä esittelysivuja terveyskeskuksille.

TKrekryn malli näyttää seuraavalta, kun päivitetyt tiedot syötetään pyöristäen taulukkoon.

Liiketoiminnan tavoite: Lääkärien ja hammaslääkärien terveyskeskuksiin rekrytoinnin tukeminen.

Strategiat:

1) Terveyskeskuksessa työskentelystä kertominen 2) Lääkärien ja hammaslääkärien rekrytointiin liittyvien yhteydenottojen lisääminen
Tavoite 1:
Käyttäjät lukevat terveyskeskuksessa työskentelystä
Mittari 1:
Ko. sisältöjen konversioaste
Ko. sisältöjen lataukset

Tavoiteluku 1:
> 25% konversio
> 983 / kk sivulatausta

Tavoite 2:
Käyttäjät katsovat työpaikkailmoituksia ja ottavat yhteyttä terveyskeskukseen

Mittari 2:
Työpaikkailmoitusten konversioaste
Ilmoitusten lataukset

Tavoiteluku 2:
> 13% konversio
> 906 / kk sivulatausta

Tavoite 3:
Käyttäjät katsovat terveyskeskusten esittelyjä ja ottavat yhteyttä terveyskeskukseen

Mittari 3:
Terveyskeskusten esittelyjen konversioaste
Esittelyjen lataukset

Tavoiteluku 3:
???

Segmentit:
liikenteen lähteet, päätelaitteet jne.

Tästä esimerkistä jälleen nähdään, että mittaamisen suunnittelu ei ole helppoa TKrekryn tyyppiselle sivustolle, jolta konkreettiset toiminnot puuttuvat. Tietenkin eräs tapa mitata sisältösivustoa on se, kuinka paljon sen sisältöä jaetaan eteenpäin esim. sosiaalisessa mediassa. Tästä aiheesta ehkä lisää myöhemmin.

Sivulatausten määrä ei myöskään ole hyvä mittari, koska emme oikeasti voi tietää, että lukiko sivun ladannut käyttäjä sen sisällön. Toki voisimme asettaa mittarille reunaehtoja esim. että konversiosivulla pitää viettää vähintään 30 sekuntia aikaa ennen kuin sivulataus lasketaan konversioksi tai voisimme laukaista ja raportoida GA:han tapahtuman, kun sivu on vieritetty loppuun jne. jne. Vaikka erilaisilla tempuilla sivulatausmittarista saataisiin ainakin näennäisesti parempi ei sen lähtökohtaista heikkoutta saa koskaan poistettua.

Raportointia

No miten sitten kävi? Seuraavassa taulukossa on muutamia havaintoja, joissa vertaillaan 2014 syys-lokakuuta vastaavaan jaksoon 2013 ja tammikuu-heinäkuun 2014 keskiarvoihin. En ottanut elokuuta mukaan vertailuun, koska uusi sivusto julkaistiin kesken elokuun. Kummakin vertailujakson lukujen perään on laskettu prosenttiosuus siitä mihin suuntaan ja kuinka paljon tunnusluku on kehittynyt suhteessa tähän päivään.

# mittari 2014 syys-lokakuu 2013 syys-lokakuu 2014 tammi-heinäkuu
1 kävijät / kk 2105 3261 (-35%) 2742 (- 23%)
2 bounce rate 41,95% 55,96% (- 25%) 59,34% (- 29%)
3 sivulataukset / vierailu 3,16

2,48 (+ 27%)

2,71 (+17 %)
4 työpaikkailmoitusten lataukset / kk 1351 906 (+ 49%) 702 (+ 93%)
5 työpaikkailmoitusten konversio % 26,46% 12,12% (+ 118%) 11,97% (+ 121%)
6 terveyskeskusten sivulataukset / kk 1701
7 terveyskeskusten konversio % 27,97%
8 muiden sisältöjen sivulataukset / kk 380 940 (- 60%) 830 (- 54%)
9 muiden sisältöjen konversio % 9,71% 23,91% (- 59%) 24,47 (- 60%)

Sivuston keskimääräinen kävijämäärä on laskenut huomattavasti. Pääsyyllinen liikennemäärän laskuun on se, että hakukoneista on tullut keskimäärin vähemmän vierailuja / kk sivustolle syys-lokakuussa (1457 kpl) kuin vastaavana aikana 2013 (2722 kpl, – 46%) tai tammi-heinäkuun (2312 kpl, – 37%) vertailujaksolla. Kaikkia vanhan sivuston sivuja ei saatu uudelleenohjattua uudelle sivustolle. Amazon S3 mahdollistaa vain 50 URL:n uudelleenohjauksen per bucket, mikä on saattanut vaikuttanut sivuston näkyvyyteen Googlen hakutuloksissa, kun Googlebot on kohdannut 404 statuksia seurattuaan linkkejä vanhalle sivustolle. Tärkeimmät sivut kuitenkin saatiin uudelleenohjattua, joten uskallan väittää että tämä vähentynyt liikenne ei ole laadultaan ehkä parasta mahdollista.

Toisaalta sisältösivujen tekstiä karsittiin ja tiivistettiin jonkin verran, otsikot ovat muuttuneet jne., joilla toki on myös vaikutusta sivujen hakukonenäkyvyyteen. Taulukon rivit 8 ja 9 paljastavat melkoisen tiputuksen sisältöjen kulutuksessa. On myös mahdollista, että Googlen algoritmien päivitys ja ihan vain kausittainen vaihtelu ovat vähentäneet hakuliikennettä.

Sittemmin haun kautta tulevan liikenteen määrä on alkanut taas kasvaa. Alla olevasta kuvasta nähdään miten sivuston esiintyminen Googlen hakutuloksissa on kehittynyt (uusi sivusto julkaistiin 23.8.).

Webmaster Tools - Search Queries
Webmaster Tools – Search Queries

Laskenut bounce rate ja nouseva työpaikkailmoitusten nouseva konversio puhuvat sen puolesta, että uuden sivuston toteutuksessa jotain on tehty oikein. Erityisesti mobiililaitetta käyttäneiden vierailijoiden bounce rate on laskenut (-38%) vuoden takaisesta ja sivustolla vietetty aika, tehdyt sivulataukset ja työpaikkailmoitusten konversioaste (9,04% → 28,55% = +216% !!!) ovat kasvaneet. Tämä johtuu osittain yleisestä Internetin käytön kasvusta mobiililaitteilla, mutta myös siitä että uuden sivuston responsiivinen käyttöliittymä palvelee paremmin käyttäjiään.

Sivuston latausajat ovat myös parantuneet mikä tietenkin vaikuttaa positiivisesti myös sivuston käytön tunnuslukuihin. Latausnopeudet ovat merkittävä osa minkä tahansa tuotteen tai palvelun käyttökokemusta. Uudella sivustolla sivun keskimääräinen latausaika on 1,13 sekuntia kun vanhalla se oli 3,65 (- 69%). Tästä pitäisi olla etua myös hakukonenäkyvyydessä, koska ainakin Googlen pitäisi huomioida sivuston latausajat jollain tavalla algoritmissaan. Googlebotin silmin tilanne näyttää myös nopeutuneen merkittävästi ks. kuva alla.

Webmaster Tools - Crawl Stats
Webmaster Tools – Crawl Stats

Yhteenveto

Lyhyestä virsi kaunis. Seuraavassa yhteenvetona kolme vinkkiä sivustojen suunnitteluun ja toteutukseen hakukoneiden näkökulmasta katsottuna:

  1. Suunnittele sivuston tavoitteet, mittarit ja tavoiteluvut jo konseptia luotaessa. Laskeminen voi olla työlästä, mutta kuten aikaisemmin jo totesin, niin jokainen investointi pitäisi olla numeroin perusteltavissa. Call-to-actionit ohjaavat käyttäjien toimintaa haluttuihin tavoitteisiin ja helpottavat myös mittaamista konkreettisesti.
  2. Tee itsellesi sivuston konseptia tai viimeistään sisältöä luotaessa SEO-tarkistuslista, jolla pidät huolen siitä että sisällöntuotannossa ja teknisessä toteutuksessa tulee kaikki tarpeelliset asiat huomioitua ja tehtyä. Priorisoi lista, koska jostain pitää kuitenkin aina tinkiä.
  3. Sisältöstrategiaa tehtäessä, sisältöä inventoitaessa ja tuotettaessa kannattaa laatia jo suunnitelma sille miten vanhat sivut tullaan uudelleenohjaamaan (301) uusiin, jos/kun URL-rakenne muuttuu. Analytiikan avulla on myös selvitettävissä se, mitkä useimmiten toistuvat väärin kirjoitetut osoitteet kannattaa uudelleen ohjata varsinaiselle sivustolle. Pidä huoli, että sivustolla on 404-statuksen palauttava 404-sivu, josta botit pääsevät eteenpäin jos varsinaista sivua ei löytynyt.
Advertisement

Julkaistu! Lepo!

Sinne se meni. Julkaistiin liveksi tuontantoon. Ja lähes vaivihkaa ilman kommervenkkejä. Tai no yksi bugi oli vähän aikaa allekirjoittaneen jäljiltä, mutta ei siitä sen enempää 🙂

Ensimmäiset työpaikkailmoitukset ja terveyskeskusten esittelyt on myös julkaistu, joten ainakin osa terveyskeskuskäyttäjistä tulee toimeen uuden ylläpitotyökalun kanssa. Myös muutamia käyttäjätunnuksia on päässyt tekemään ja ainakin vielä suunniteltu ylläpitokuvio toimii hyvin.

Jotenkin on takki auki julkaisun jälkeen etten ole edes oikein keksinyt mitä siitä pitäisi kirjoittaa. Kalenteriajassa pitkän projektin tärkein virstanpylväs on nyt takana ja projekti viimeistelyä vaille valmis. Vielä pitäisi tehdä markkinointia, käyttäjien aktivointia, muokata vähän RSS-syötettä, virittää analytiikka kuntoon ylläpitopuolelle jne. Ja kuulemma jotain siivoustakin pitää tehdä ennen kuin ne luvatut lähdekoodit kehtaa laittaa GitHubiin jakoon.

Projektin retrospektiivin jälkeen on varmaan taas enemmän kirjoitettavaa ja ajattelinkin raapustaa siitä tänne jutun. Lisäksi ainakin front-end devaus, työkalut ja tekniikka ylipäätään sekä tavoitteet ja mittaaminen (taas) ovat aiheita mistä tulen kirjoittamaan jatkossa. Ehkäpä myös siitä käyttöasteesta ja avoimesta lähdekoodista tulee myös juttua.

Aika näyttää.

PS. Kiitokset Jaakolle, Pasille ja Johannekselle sekä Pirkanmaan sairaanhoitopiirin projektiryhmälle onnistuneesta julkaisusta!

Julkaisuun neljä päivää

Projekti etenee ja nyt ollaan siinä vaiheessa, että julkaisuun on enää neljä päivää. Julkaisemme siis uuden sivuston 23.08.2014 lauantaina. Lauantaisin on tilastojen mukaan viikon hiljaisin päivä eivätkä työpaikkojen ilmoittajat ole tuolloin yleensä töissä. Toisaalta tulevana lauantaina on myös poikamme ensimmäiset syntymäpäivät, joten saa nähdä millainen hässäkkä tästä vielä tulee.

Pystytimme tuotantoympäristöt eilen Herokuun ja Amazonin S3:een ja yllättävän paljon viimeisteltävää on vielä jäljellä (kirjoittelen lisää sivuston arkkitehtuurista ja tekniikasta julkaisun jälkeen). Esim. S3 ei luonteensa vuoksi pakkaa kutsuttaja tiedostoja lennosta, joten ne pitää pakata etukäteen ennen sinne työntämistä. Tänään pitäisi testata miten uudistuksen myötä poistuvien URL:en uudelleenohjaukset onnistuvat Amazonissa jne. Osa viilauksista jätetään suosiolla julkaisun jälkeen tehtäväksi.

Mutta niinhän se usein menee, että läksyt tehdään viimeisenä iltana tai sen jälkeen.

Julkaisuun liittyy myös muutakin häslinkinä mm. työpaikkojen ilmoittamiseen tarvittavat käyttäjätunnukset vaihtuvat. Aikaisemmin ne olivat organisaatiokohtaisia, mutta uudistukseen jälkeen käyttäjillä on omat henkilökohtaiset tunnukset. Aiheesta on sivuston käyttäjiä tiedotettu, mutta veikkaan että aikaa moneen ”en pääse kirjautumaan” viestiin päästään vastaamaan julkaisun jälkeisinä kuukausina.

Sitten vaan hommiin. Ensi viikolla nähdään miten julkaisu meni (peukut pystyyn!).

Beta-julkaisu

Uuden sivuston beta-versio julkaistiin palvelun terveyskeskuskäyttäjien kommentoitavaksi eilen tiistaina 04.06.2014. *Maljojen kilistelyä…*

Kommentointipyyntö lähti sähköpostilla noin 135:lle terveyskeskuskäyttäjälle ja muutamalle työnhakijoita edustavalle henkilölle. Kommentteja voi jättää sähköpostilla tai anonyymisti palautelomakkeelle. Katsotaan mitä käy ja ehkäpä joku tämän blogin tai sosiaalisen median kautta eksyy myös beta-sivustolle.

Täytyy myöntää, että ihan suunnitellussa valmiudessa sivusto ei vielä ole (esim. IE8-yhteensopivuuden suhteen ylläpitopuolella) ja tämä saattaa vaikuttaa negatiivisesti kommenttien määrään (organisaatioiden siirtyminen uudempiin IE-versioihin on järkyttävän hidasta, mutta siitä lisää myöhemmin) ja toisaalta laatuun. Kommentoinnin tavoitteena ei ole löytää bugeja (se on meidän kehittäjien homma), vaan mahdollisia parannus- tai muutosehdotuksia sivuston sisältöön tai toiminnallisuuteen.

Joka tapauksessa olen helpottunut, että beta-julkaisu saatiin alta pois vaikkakin vähän keskeneräisenä. Allekirjoittanutkin joutui vielä edeltävänä iltana opettelemaan miten Githubista työnnetään julkaisu Herokuun komentoriviä käyttäen :-). Nyt voi jännittää muita asioita ja toivoa rakentavaa palautetta tulevasta sivustosta (julkaisu tuotantoon on suunniteltu elo-syyskuulle).

Käy tsekkaamassa sivusto osoitteessa http://beta.tkrekry.fi/

PS. Aivan luokattoman kauan kesti, että maltoin taas kirjoituspöydän ääreen (yli 2 kuukautta). Joskus sitä pitäisi vaan pakottaa itsensä kirjoittamaan, koska inspiraatiota voi välillä joutua odottamaan.